KÖPRÜÜSTÜ SİMÜLATÖR LABORATUVARI

 
KÖPRÜÜSTÜ SİMÜLATÖR LABORATUVARI  
Köprüüstü Simülatörleri, en son IMO (International Maritime Organization) ve IEC Standartları ile onlara uygun hazırlanan, STCW 2010 (Standart Training Certification and Watchkeeping) ‘te çıkan kararları ve gereksinimlerini kapsamaktadır.. Köprüüstü simülatörleri...  

ARPA/RADAR SİMÜLATÖR LABORATUVARI

 
ARPA/RADAR SİMÜLATÖR LABORATUVARI  
ARPA / RADAR Simülatör'ü IMO tarafından belirlenen kurallar ve STCW 2010 sözleşmesinde belirtilen şartlara uygun eğitim vermektedir. Her hangi bir alanında yaratılan radar ekran görüntüsü, ARPA / RADAR kullanılması yeteneğinin geliştirilmesi için simülasyonlar da...  

GMDSS SİMÜLATÖR LABORATUVARI

 
GMDSS SİMÜLATÖR LABORATUVARI  
GMDSS Simülatörü, STCW 2010 sözleşmesinde belirtilen şartlara uygun ve güverte personellerinin telsiz haberleşme sistemlerini uygulamalı olarak öğrenmeleri, küresel deniz tehlike ve emniyet sistemi (GMDSS) şartlarını yerine getirebilecek her türlü uygulamayı sağlayacaktır.  

MAKİNE DAİRESİ SİMÜLATÖR LABORATUVARI

 
MAKİNE DAİRESİ SİMÜLATÖR LABORATUVARI  
Makine Dairesi Simülatörü Teorik bilgilerin simülasyon tekniği kullanılarak yönetim seviyesinde bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Arıza senaryoları eşliğinde öğrencilerin operasyon ve işletmeye yönelik kabiliyetlerinin arttırılması amaçlanmıştır. Makine Dairesi...  

SIVI YÜKELLEÇLEME SİMÜLATÖR LABORATUVARI

 
SIVI YÜKELLEÇLEME SİMÜLATÖR LABORATUVARI  
Sıvı Yükelleçme Simülatörün amacı normal ve acil durumlarda tanker operasyonlarının uygun şekilde yapılması için gereken eğitimin uygulamalı verilmesini sağlamaktır.  

GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ LABORATUVARI

 
GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ LABORATUVARI  
Laboratuvarın amacı Gemi Trafik Hizmeti operatörlerinin eğitilmesini sağlamaktır. Gemi Trafik Hizmeti İstasyonu Köprüüstü Simülatörü ile entegre şekilde çalışmaktadır. Türkiye...  

SEYİR LABORATUVARI

 
SEYİR LABORATUVARI  
Seyir, Vardiya Standartları, Teknik Resim uygulamalarının yapılabildiği laboratuvarlardır. Seyir, Vardiya Standartları, Teknik Resim uygulamalarının yanı sıra, bitirme...  

İLERİ YANGIN EĞİTİM MERKEZİ VE MATAFORA FİLİKA SİSTEMLERİ

 
İLERİ YANGIN EĞİTİM MERKEZİ VE MATAFORA FİLİKA SİSTEMLERİ  
Yangın Eğitim Merkezi ve Matafora Filika sistemi ile denizde oluşabilecek yangın, çatışma, batma gibi durumlarda gemi personelinin emniyetle gemiyi terk etme eğitimlerinin yapılması ve acil...